Madde 1 (Genel kurallar)
 1. Bu Kullanım Koşulları, bu web sitesi tarafından bu web sitesinde sunulan hizmetlerin kullanım koşullarını düzenler.
 2. Kullanıcılar bu hizmeti bu şartlara uygun olarak kullanacaktır.

Madde 2 (Başvur)
 1. Bu Koşullar, Hizmet’in kullanımına ilişkin Kullanıcı ile Web Sitesi arasındaki herhangi bir ilişki için geçerlidir.
 2. Bu web sitesi, bu koşullara ek olarak bireysel kurallar da oluşturabilir.
 3. Bireysel hükümler bu Koşulların bir parçasını oluşturur.
 4. Bu Koşulların hükümlerinin ayrı ayrı hükümlerin hükümleriyle çelişmesi durumunda, ayrı ayrı hükümlerde aksi belirtilmedikçe, ayrı ayrı hükümlerin hükümleri geçerli olacaktır.

Madde 3 (Yasaklar)
 1. Kullanıcılar bu hizmeti kullanırken aşağıdakilerden hiçbirini yapmamalıdır:
 1. Yasa ve yönetmelikleri veya kamu düzenini ve ahlakını ihlal eden eylemler
 2. Cezai fiillerle ilgili fiiller
 3. Bu hizmetin içeriği gibi bu hizmetin içerdiği telif haklarını, ticari marka haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal eden eylemler
 4. Bu web sitesinin, diğer kullanıcıların veya diğer üçüncü taraf sunucularının veya ağlarının çalışmasını engelleyen veya engelleyen eylemler
 5. Bu hizmet tarafından elde edilen bilgilerin ticari kullanım kanunu
 6. Bu web sitesinin hizmetlerinin işleyişine müdahale edebilecek eylemler
 7. Yetkisiz erişim veya buna teşebbüs
 8. Diğer kullanıcılar hakkında kişisel bilgi toplama vb.
 9. Bu hizmeti yetkisiz amaçlar için kullanma eylemleri
 10. Bu hizmetin diğer kullanıcıları veya diğer üçüncü taraflar için dezavantaj, hasar veya rahatsızlığa neden olan eylemler
 11. Diğer kullanıcıları taklit eden eylemler
 12. Bu web sitesinin izin vermediği Hizmetlerde reklam veya ticari faaliyetler
 13. Bilmediğiniz karşı cinsle tanışmayı amaçlayan eylemler
 14. Bu web sitesindeki hizmetlerle bağlantılı olarak doğrudan veya dolaylı olarak anti-sosyal güçlere yarar sağlayan eylemler
 15. Bu web sitesinin uygunsuz bulduğu diğer eylemler

Madde 4 (Bu hizmetin verilmesinin askıya alınması vb.)
 1. Bu web sitesi, aşağıdaki olaylardan herhangi birinin meydana geldiğini tespit ederse, kullanıcıya önceden bildirimde bulunmaksızın bu hizmetin tamamını veya bir kısmını sağlama işlemini askıya alabilir veya askıya alabilir.
 1. Bu hizmetle ilgili bilgisayar denetiminin bakım denetimini veya güncellemesini yaparken
 2. Deprem, yıldırım, yangın, elektrik kesintisi veya doğal afet gibi mücbir sebepler nedeniyle bu hizmetin sağlanması zorlaştığında
 3. Bir bilgisayar veya iletişim hattı kaza nedeniyle durduğunda
 4. Ayrıca, bu web sitesi bu hizmeti vermenin zor olduğunu belirlerse
 2. Bu web sitesi, bu hizmetin verilmesinin askıya alınması veya kesintiye uğraması nedeniyle kullanıcının veya üçüncü bir tarafın maruz kaldığı herhangi bir dezavantaj veya hasardan sorumlu tutulamaz.

Madde 5 (Kaydın kullanımı ve iptali ile ilgili kısıtlamalar)
 1. Bu web sitesi bu hizmetin tamamen veya kısmen kullanımını kısıtlar veya kullanıcı aşağıdakilerden herhangi birine girerse önceden haber vermeksizin kullanıcı olarak kayıt işlemini iptal eder.
 1. Bu Koşulların herhangi bir hükmünün ihlali
 2. Kayıtlı maddenin yanlış olduğu ortaya çıktığında
 3. Temerrüt gibi ödeme yükümlülüklerinin temerrüde düşmesi durumunda
 4. Web sitesinden belirli bir süre yanıt alınmazsa
 5. Bu hizmet son kullanımdan bu yana belirli bir süre kullanılmadığında
 6. Ayrıca, bu web sitesi bu hizmetin kullanımının uygun olmadığına karar verdiğinde
 2. Bu web sitesi, bu web sitesi tarafından bu şartlar uyarınca gerçekleştirilen eylemlerden kaynaklanan kullanıcılardan kaynaklanan herhangi bir zarar için sorumluluk kabul etmez.

Madde 6 (Garantilerin ve Feragatnamelerin Reddi)
 1. Bu web sitesi, Hizmetlerin hatasız olduğunu açık veya dolaylı olarak garanti etmez.
 2. Bu web sitesi, hizmet nedeniyle kullanıcının neden olduğu herhangi bir hasar için sorumluluk kabul etmez. Ancak, Web Sitesi ile Hizmetin kullanıcısı arasındaki sözleşme Tüketici Sözleşmesi Kanununda öngörülen bir tüketici sözleşmesi ise bu feragatname geçerli değildir.
 3. Bu web sitesi, bu web sitesinin ihmali (ağır ihmal hariç) nedeniyle varsayılan veya haksız fiil nedeniyle kullanıcılardan kaynaklanan zararlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
 4. Bu web sitesinde, bu web sitesinin ihmali (brüt ihmal hariç) nedeniyle varsayılan veya haksız fiiller nedeniyle kullanıcılara verilen zararların tazmini, zararın meydana geldiği ay içinde alınan kullanım ücreti ile sınırlıdır.
 5. Bu web sitesi, siz ve diğer kullanıcılar veya üçüncü taraflar arasında bu hizmetle ilgili olarak gerçekleşen herhangi bir işlem, iletişim veya anlaşmazlıktan sorumlu değildir.

Madde 7 (hizmet içeriğinin değiştirilmesi vb.)
 1. Bu web sitesi, kullanıcıya bildirmeden bu hizmetin içeriğini değiştirebilir veya bu hizmeti vermeyi durdurabilir ve kullanıcının bundan kaynaklanan herhangi bir zararından dolayı sorumluluk kabul etmiyoruz.

Madde 8 (Hizmet Şartlarının Değiştirilmesi)
 1. Web Sitesi, gerekli görülmesi halinde, Şartları herhangi bir zamanda Kullanıcıya bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Ayrıca, bu hizmetin kullanımı, bu sözleşme değiştirildikten sonra başlatılırsa, kullanıcı değiştirilen sözleşmeyi kabul etmiş sayılır.

Madde 9 (Kişisel bilgilerin kullanımı)
 1. Bu web sitesi, bu hizmetin kullanımıyla elde edilen kişisel bilgileri, bu web sitesinin “Gizlilik Politikası” uyarınca uygun şekilde ele alacaktır.

Madde 10 (Bildirim veya iletişim)
 1. Kullanıcı ile bu web sitesi arasındaki bildirim veya iletişim, bu web sitesinde belirtilen yöntemle yapılacaktır.
 2. Bu web sitesi şu anda kayıtlı olan kişinin geçerli olduğunu düşünür ve bu kişiyi bilgilendirir veya bu kişiyle iletişim kurar. Bunların bildirim veya iletişim sırasında gelmiş olduğu kabul edilecektir.

Madde 11 (Hak ve yükümlülüklerin devri yasağı)
 1. Kullanıcı, bu web sitesinin önceden yazılı izni olmadan, bu sözleşme kapsamındaki herhangi bir pozisyon veya sözleşme hakkı veya yükümlülüğü olmadan üçüncü taraflara güvenlik sağlayamaz veya güvenlik sağlayamaz.

Madde 12 (Geçerli kanun ve yargı yetkisi)
 1. Bu Koşulları yorumlarken, Japonya yasaları geçerli yasa olacaktır.
 2. Hizmetler konusunda bir ihtilaf durumunda, web sitesi operatörünün yerini yöneten mahkeme kullanılacaktır.