Artikel 1 (Algemene regels)
 1. Deze website stelt het volgende privacybeleid vast.
 2. Deze website bouwt een persoonlijk informatiebeveiligingssysteem.
 3. Deze website bevordert de bescherming van persoonlijke informatie door alle werknemers bewust te maken van het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en door grondige maatregelen te nemen.

Artikel 2 (Beheer van persoonlijke informatie)
 1. Deze website streeft ernaar om uw persoonlijke informatie accuraat en up-to-date te houden.
 2. Deze website doet het volgende om ongeoorloofde toegang, schade, vervalsing en lekken van persoonlijke informatie te voorkomen.
  1. Onderhoud en beheer beveiligingssystemen
  2. Neem de nodige maatregelen, zoals een gedegen opleiding van medewerkers
  3. Implementeer beveiligingsmaatregelen en beheer persoonlijke informatie strikt

Artikel 3 (doel van het gebruik van persoonlijke informatie)
 1. De persoonlijke informatie die van klanten wordt ontvangen, zal worden gebruikt voor het verzenden van e-mails en materiaal als antwoord op deze website, zakelijke begeleiding en vragen.

Artikel 4 (Verbod op openbaarmaking en verstrekking van persoonsgegevens aan derden)
 1. Deze website beheert persoonlijke informatie die van klanten is ontvangen naar behoren en geeft geen persoonlijke informatie aan derden, behalve in de volgende gevallen.
  1. Met toestemming van de klant
  2. Bij bekendmaking aan samenwerkende bedrijven om de door klanten gewenste diensten te verlenen
  3. Wanneer openbaarmaking wettelijk verplicht is

Artikel 5 (Maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens)
 1. Deze website heeft alle mogelijke veiligheidsmaatregelen genomen om de juistheid en veiligheid van persoonlijke informatie te waarborgen.

Artikel 6 (Introductie van de persoon)
 1. Als u uw persoonlijke informatie wilt opvragen, corrigeren of verwijderen, zullen we op deze website reageren nadat we hebben bevestigd dat u de persoon bent.

Artikel 7 (Naleving en herziening van wetten en normen)
 1. Deze website voldoet aan de Japanse wet- en regelgeving die van toepassing is op de persoonlijke informatie die we bewaren.
 2. Deze website zal de inhoud van dit beleid waar nodig beoordelen en trachten deze te verbeteren.

Artikel 8 (Contact)
 1. Voor vragen over de omgang met persoonlijke informatie op deze website kunt u contact opnemen met:
  Mail: global@online-group.net